Airfix bouwmodel van een Buffalo O AMPHIBIAN LVT & JEEP, schaal 1:76.

Airfix bouwmodel van een Curtiss Hawk 81 A 2, schaal 1:72.

HSM ARK ROYAL

€ 20,00

HSM ARK ROYAL

€ 20,00

Airfix bouwmodel van een HSM ARK ROYAL, schaal 1:600.

Airfix bouwmodel van een Sherman M4A2 MKI TANK, schaal 1:76.