Mitsubishi i-MiEV TOKYO TAXI 2010

€ 12,00

Mitsubishi i-MiEV TOKYO TAXI 2010

€ 12,00

Atlas model van een Mitsubishi i-MiEV TOKYO TAXI 2010, schaal 1:43.

Mitsubishi Pajero

€ 5,00

Mitsubishi Pajero

€ 5,00

Cararama model van een Mitsubishi Pajero, schaal 1:72.