Efsi model van een Mercedes Benz Eternit, schaal 1:87.